Vòi phun sủi Geyser

Liên hệ

Vòi phun sủi Geyser loại vòi phun ảnh hưởng mực nước Vòi phun cho cột nước cao từ 0,5-20m. – Vòi phun Cascade xuât xứ – CHLB Đức.Thông số kỹ thuật Geyser 20T – Geyser 80T.