Chưa được phân loại

Đài Phun Nước Trên Sông Hồ Tự Nhiên

Đài Phun Nước Trên Sông Hồ Tự Nhiên Là Gì ? Trên các hồ nước tự nhiên có không gian lớn và mực nước hồ thay đổi thường xuyên chúng tôi đã thiết kế ra các hệ thống phao nổi chịu được tải trọng lớn